+31(0)78-6296629 info@specialtruck.nl

Kwaliteit & VGM

Om de kwaliteit en veiligheid van onze manier van werken te waarborgen is Leegwater Special Truck VCA, ISO 9001:2015 en SQAS (Safety and Quality Assessment System) gecertificeerd. Onze werkwijze voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen, procedures worden nageleefd en er wordt gewerkt binnen de kaders van wet- en regelgeving. Voor het transporteren van afvalstoffen beschikt Leegwater Special Truck over een VIHB vergunning.

Hoog niveau van expertise

Om te voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen, wat één van de speerpunten is binnen onze onderneming, nemen de werknemers op reguliere basis deel aan curcussen en trainingen. Al onze chauffeurs beschikken over de volgende certificaten:

✓ VCA basis (Veiligheid, Gezondheid & Milieu)
✓ ADR basis + tank (Gevaarlijke goederen)
✓ BBS (Behaviour Based Safety), vormt een onderdeel van SQAS

Onze transportafdeling heeft een ADR veiligheidsadviseur in dienst, die waar nodig onze chauffeurs en klanten adviseert.

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij belangrijk. Onlangs hebben wij dan ook met 5 sterren de maximale ECO STARS score behaald. Het “ECO STARS Fleet Recognition Scheme” is een erkenningsregeling voor vervoerders. De beoordeling is gebaseerd op criteria die uitgaan van de samenstelling van ons wagenpark en de maatregelen op het gebied van effectief brandstofverbruik die momenteel binnen Leegwater Special Truck worden toegepast.

Het doel is:
✓ verbeteren van de lokale luchtkwaliteit
✓ terugdringen van het brandstofverbruik
✓ efficiëntie verbeteren

Bij ons staat veiligheid voorop, onder alle omstandigheden