+31(0)78-6296629 info@specialtruck.nl

Leegwater Special Truck B.V., gevestigd aan de Scheepmakersstraat 5, 3332 KG Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Leegwater Special Truck B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Leegwater Special Truck B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
, Geslacht
, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres
, Bankrekeningnummer

.
Leegwater Special Truck B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leegwater Special Truck B.V. verwerkt uw persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op onderstaande grondslagen:
– De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst
– De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
– De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen.
Leegwater Special Truck B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, Relatiebeheer, Administratieve handelingen, Aanbiedingen, Product- en dienstontwikkeling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Leegwater Special Truck B.V. zal uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Leegwater Special Truck B.V. deelt uw persoonsgegevens alléén met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Leegwater Special Truck B.V. maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:
– Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
– Analystische cookies : Leegwater Special Truck B.V. maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Leegwater Special Truck B.V. inzicht in het gebruik van de website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield principes.
Bij Leegwater Special Truck B.V. worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Social Media
Wij hebben een aantal social media buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield principes. Wij maken gebruik van: Facebook, Twitter en Instagram.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Leegwater Special Truck B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder Leegwater Special Truck B.V. vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming van de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leegwater Special Truck B.V. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via info@specialtruck.nl. Leegwater Special Truck B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging
Leegwater Special Truck B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Leegwater Special Truck B.V. maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@specialtruck.nl.

Meldplicht datalekken
Leegwater Special Truck B.V. zal in geval van een datalek dit direct melden aan ons internetbedrijf, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Geautomatiseerde besluitvorming
Leegwater Special Truck B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Leegwater Special Truck B.V. onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Leegwater Special Truck B.V. ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Leegwater Special Truck B.V. kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons via info@specialtruck.nl.

Wijzigingen
Leegwater Special Truck B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.